Eslöfs Museiförening

5 Östergatan Norra Eslöv

Visa vägbeskrivning

Eslövs Stadsmuseum drivs av Eslöfs Museiförening i nära samverkan med Kultur och Fritid i Eslövs kommun.

Målet är att museet ska vara en plats dit man återvänder gång efter gång.
Basutställningen "Eslövsresan" kommer att visas länge, egentligen blir den aldrig färdig! Ständigt kommer det att ske förbättringar.

Gå in på museets hemsida så hittar du all information om både utställningar och evenemang.Torsdagskvällar på museet

6 January 2017

Lyssna

Föreläsningen börjar kl 18.00. Obs tiden! Om du vill vara säker på plats – föranmäl dig. Anmälningslista finns fr o m måndagen i veckan före på museet eller ring 0413- 627 59 under museets öppettider eller e-post: info@eslovsmuseum.se.

15 februari – Eslövs bankhistoria
Eve Olsson berättar om Eslövs mer än 150-åria bankhistoria.

15 mars – Eslövs idrott – då och nu
Yngve Enehag och Peder Jogstad är två välkända idrottsprofiler, som tillsammans har mer 100 års perspektiv, delar med sig av sina minnen från matcher och människor.

12 april – Vi minns Stig Ekander
som den 10 april skulle blivit 85 år. Vi hyllar hans minne och premiärvisar sonen Hans Ekanders intervju med honom.

24 maj – Stadsvandring på Norr
OBS! Samling på Norregatan vid gångtunneln under nya järnvägsbron. Ciceroner är Kenneth Malmström.


*Demo