Upplevelse på Stora torg


Upplevelse på Stora torg lördags förmiddagar, oftast runt kl.11 vid något tillfälle kl.10  är ett projekt som kickade igång i höstas och löper året ut under ledning av Eslövs centrumledare Cecilia Reinholdsson med bidrag från Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och Eslövs Kommun.

Syftet är att sprida glädje och attraktivitet i centrum med hjälp av små som stora inslag. Detta genomförs lördag förmiddagar, oftast runt kl.11.00. Målet är att skapa en kultur om att det alltid finns något attraktivt som levandegör Stora torg så att man vill komma och besöka platsen ofta. Ett levande torg har flera fördelar. Förutom ett ökat flöde genererar det även till en tryggare plats och ett starkare företagsklimat.

Kom och njut av härlig musik & sång, sagostund, teaterinslag, ansiktsmålning, trolleri osv är några delar som ni kommer att kunna njuta av!

#tillsammansföreslöv #musikicity #pulsenieslöv #attraktivstad #stadsutveckling #uthållighet #skapakultur