Musik på torget


Musik på Stora torg lördag 23/10 från klockan 11
Kom och njut av härlig musik framförd av Lars Linder och Linda Lundqvist 🎹🎤🎵
 
Under hela hösten/vintern bjuder vi in musik, trolleri, teater, ansiktsmålare m.m. till Stora torg i Eslöv alla lördags förmiddagar. Vi vill levandegöra platsen och ökar flödet in i centrum genom att bjuda medborgare på spontan pop-up upplevelse.
 
Syftet är att skapa en kultur om att det alltid finns något attraktivt som levandegör Stora torg så att man vill komma och besöka platsen ofta. Ett levande torg har flera fördelar, det skapar ett ökat flöde som i sin tur genererar till en tryggare plats och ett starkare företagsklimat, säger Cecilia Reinholdsson som är projektledare för inslagen.
 
#tillsammansföreslöv #musikicity #pulsenieslöv #attraktivstad #stadsutveckling #uthållighet #skapakultur