Ansiktsmålning på Stora torg


 

Projektet som drivs i höst/vinter under ledning av Eslövs centrumledare Cecilia Reinholdsson med bidrag från 
Sparbankstiftelsen Färs & Frosta och Eslövs Kommun är ett pop-up event som tar plats på Stora torg under lördags förmiddagar. Musik, sagostund, teaterinslag, ansiktsmålning, trolleri osv är exempel på vad som ni kommer att kunna njuta av! 
 
Projektet har syftet att sprida glädje och attraktivitet i centrum med blandade inslag och en mix av små som stora. En levande stadskärna skapar attraktivitet och väcker en vilja av att besöka platsen ofta. Med ett ökat flöde av människor skapar vi också en tryggare plats!
 
Nu på lördag den 16 oktober från klockan 11 bjuder vi alla barn på professionell ansiktsmålning utfört av Anna på Annas Ansiktsmålning. Hon har arbetat med att sätta färg i tillvaron under 10 år och målat tusentals barn och ser fram emot att få göra er färgglada med sin konst och samtidigt sprida glädje i Eslöv!