Årsstämma för 2020


ÅRSSTÄMMA


Onsdagen den 26 MAJ kl.18.30
Digitalt - Teams


§ 1 Mötets öppnande av ordförande: Sevim Mehmet


§ 2 Val av mötessekreterare: Cecilia Reinholdsson


§ 3 Fastställande av dagordning: Ja


§ 4 Val av justeringsperson och rösträknare: Fredrik Häglund


§ 5 Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning: Ja


§ 6 Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse: Stämman godkänner


§ 7 Beslut om fastställande av årsredovisning: stämmande godkänner


§ 8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter: Ja


§ 9 Fastställande av avgifter – årsavgift och serviceavgift: Ja


§ 10 Val av ordförande för ett år: Sevim Mehmet, Eslövs bowling (1 år)


§ 11 Val av styrelseledamöter: fastställs följande personer


VAL AV LEDAMÖTER för Eslövs köpmän
Petra Hallgren, Intersport – föreslagen för val (2 år)
Sevim Mehmet, Eslövs bowling – sittande (1 år kvar)
Pernilla Svedberg, Specsavers Eslöv – sittande (1 år kvar)


VAL AV LEDAMÖTER för Eslövs kommun
Dave Borg, förvaltningschef MoS – föreslagen för val (2 år)
Eva Hallberg, kommundirektör - sittande (1 år kvar)
Ny avdelningschef för Tillväxtavdelningen (1 år) och fram till dess tillträder Lars Persson, näringslivschef


VAL AV LEDAMÖTER för fastighetsägare
Kristina Forslund, Eslövs bostads AB - sittande (1 år kvar)
Admir Ibrahimovic, HSB Skåne - sittande (1 år kvar)
Fredrik Häglund, Häglunds Fastigheter - föreslagen för val (2 år)


§ 12 Val av revisor Håkan Bäckström, Företagsstudion (1 år) och supplean Anders Jönsson, Maya Choklad (1 år)


§ 13 Val av valberedning: Lars Persson, Närlingslivschef Eslövs kommun, sammankallande, föreslagen för val (1 år)
Sara Friberg, Blomsterhörnan, föreslagen för val (1 år)
Martin Häglund, Häglunds Fastigheter, föreslagen för val (1 år


§ 14 Övriga ärenden: inga ärenden inkomna


§ 15 Mötet avslutas: Vi lämnar en blomma och tackar Selma Gazetic och Åsa Simonsson för den tid som de har varit engagerad och suttit i styrelsen. Vi tackar alla våra medlemmar.