Butiken som mötesplats


Foto: forskarna Karin M Ekström, Håkan Jönsson 

Butiken som ny samlingspunkt

Den fysiska butiken kan i och med digitaliseringen få en ny, stärkt roll: som mötesplats. Inte minst i skärningspunkten mot besöksnäringen.

Ett nytt forskningsprojekt undersöker hur butiken kan utveckla sin roll som social mötesplats.

 

Butiker har historiskt haft en viktig roll både som handelsplats och mötesplats. I takt med att serviceinrättningar läggs ner får butikerna, framför allt på landsbygden och orter utanför större städer, en allt viktigare roll som social mötesplats. På vissa orter har butiker kommit att överta den roll som det allmänna tidigare hade, exempelvis som utlämningsställe.

Företagen inom bland annat besöksnäringen i närområdet är också beroende av att deras besökare kan få service i form av dagligvaruhandel. Här kan turister också fråga om råd, få vägbeskrivningar och informationsmaterial. Samarbetet mellan besöksnäring och handel är ett sätt att utveckla respektive näringsgren, och ett sätt att upprätthålla en för näringarna nödvändig infrastruktur i lokalsamhället.

Samhällsnyttan av att butiker etableras och utvecklas utanför storstäderna är också påtaglig. Företag som Gekås Ullared och Vingåkers Factory Outlet har etablerats på mindre orter och dragit till sig ett kluster av butiker i anslutning, men är även av vikt för restauranger och hotell.  Handel innebär dessutom trygghet för kommuner till skillnad från industri som lätt kan flytta utomlands.

Projektet riktar in sig på dagligvaruhandel och modehandel i tre fallstudier: Gekås i Ullared, Vingåkers Factory Outlet och Eslövs stadskärna.

 

Projekttitel: Butiken som mötesplats - en central konkurrensfördel i en digitaliserad värld

Syftet med projektet är att undersöka förutsättningar för att utveckla butikers roll som social mötesplats och identifiera utmaningar, hinder och framgångsfaktorer.

Karin M Ekström,

Projektledare: Karin M Ekström, professor, Högskolan i Borås

Övriga projektdeltagare:Håkan Jönsson, docent, Lunds universitet. Samarbetspartners: Gekås Ullared, Vingåkers Outlet och Eslövs kommun Beviljat anslag: 2 280 000 kronor Projekttid: november 2018-oktober 2020


Rapport-2021_2-A54 Rapport-2021_2-A54