Skånes bästa kommun att bo och verka i


Skåne är hett

Det betyder att det kokar i Eslöv ochandra kommuner nära Malmö, Lund och Köpenhamn. Prognosen säger att Skåne inom åtta år kommer att nå en befolkning om 1,5 miljoner invånare, en ökning med 140 000 jämfört med idag. Översiktsplanen tar höjd för 3 900 nya bostäder i kommunen under de kommande 15 åren. Ungefär 2 800 av dem i tätorten. Såväl kommunala Eslövs Bostads AB som privata byggare satsar i kommunen.

 

Läs hela brochyren 

 Eslöv utvecklas folder Eslöv utvecklas folder