2019 blev ett bra år för Eslövs stadskärna


Så konsumerade Eslövsborna i stadskärnan – före och under coronakrisen

 

2019 blev ett bra år för Eslövs stadskärna som ökade sin totala omsättning med 2 procent. Bäst gick det för dagligvaruhandeln och modehandeln. Även hotell- och restaurangbranschen ökade sin omsättning och branscherna har gynnats av att svenskar lägger allt mer pengar på upplevelser. Eslövs cityhandel klarade sig också bättre än liknande städer när coronakrisen slog till med full kraft i våras. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Stadskärnan under 2019

Dagligvaruhandeln i Eslövs stadskärna ökade sin omsättning med 6,1 procent. Modehandeln har generellt haft det svårt i våra stadskärnor på grund av konkurrens från köpcentrum, handelsplatser och e-handeln, men i Eslöv ökade modehandeln sin omsättning med 5,4 procent. Hotell- och restaurangnäringen ökade sin omsättning med 1 procent och försäljningen av hem- och fritidsvaror ökade marginellt med 0,5 procent. Kommersiell service som består av flera olika typer av aktörer, exempelvis frisörer, barberare, skönhetssalonger, kemtvätt och skräddare minskade sin omsättning med 7,3 procent.

– Generellt har våra stadskärnor länge dominerats av de stora kedjorna, men i takt med att konsumenterna börjar efterfråga det unika och lokala så tar andra verksamheter plats. Nu ser vi små speceributiker och ostbutiker, mysiga restauranger, barberare och skräddare i våra stadskärnor igen. Stadskärnor som Eslöv där man lyckas möta upp mot ny efterfrågan har stora möjligheter att lyckas, säger Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd.

Eslöv hade en bättre utveckling i stadskärnan under 2019 än andra svenska stadskärnor av samma storlek. I snitt minskade medelstora städer sin omsättning i stadskärnan med 0,7 procent. Eslöv ökade sin omsättning med 2 procent. Däremot hade Eslöv ett negativt försäljningsindex vilket innebär att kommunen som helhet tappar besökare och kunder till andra områden.

– I en levande stadskärna bor och arbetar vi, vi umgås under dygnets alla timmar, tar del av kultur och nöjen och konsumerar varor och tjänster vi har behov av. En attraktiv stadskärna lockar boende, besökare, företagsetableringar, entreprenörer och investerare. Engagemanget är starkt i Eslöv och det är viktigt att använda den styrkan som finns där, säger Magnus Hulthe Andersson.

Stadskärnan under coronavåren

Flera av branscherna som gick bra under 2019, fick det svårare under coronakrisen i våras. Det visar försäljningsprognoserna för Eslövs stadskärna första halvåret 2020. Kommersiell service bedöms ha tappat drygt 30 procent. Hotellnäringen och restaurangnäringen bedöms ha tappat 29 procent respektive 13 procent. Prognosen för modehandeln visar ett tapp på drygt 20 procent. Däremot ökade försäljningen inom dagligvaruhandeln med 11 procent. Det innebär att försäljningsprognoserna för Eslöv ligger bättre till än för städer av ungefär samma storlek. Totalt bedöms Eslövs stadskärna ha tappat 5 procent av sin totala omsättning under våren. Snittet bland de medelstora städerna ligger på 15 procent.

– Coronakrisen har skyndat på stadskärnans strukturomvandling och skapar utrymme för nya verksamheter och möjligheter. Den stora ombyggnaden av torget kommer att skapa gemensamma ytor och är en viktig satsning för att skapa flöden och därmed en levande stadskärna, säger Magnus Hulthe Andersson.

Stadskärnorna återhämtar sig

Försäljningen inom sällanköpsvaruhandeln i landet i stort sjönk kraftigt i mars, men återhämtade sig under juni och juli och uppvisade där tillväxt. Olika branscher i landets stadskärnor har påverkats på olika sätt. Bygg, elektronik och möbler har gått mycket bra medan klädhandeln haft det särskilt tufft.

– Vi ser att besökarna har återvänt till stadskärnorna och att återhämtningen går snabbare än vi räknat med. Vi kommer att få leva med pandemins effekter ett tag till och det kommer att kräva uthållighet och fortsatt samverkan i Eslöv, säger Magnus Hulthe Andersson.

Om Cityindex

Cityindex är den första heltäckande kartläggningen av omsättningsutvecklingen för de kommersiella verksamheterna i Sveriges stadskärnor. Unikt för Cityindex är den modell som används för att bestämma stadskärnans avgränsning som skapar jämförbarhet över tid och mellan stadskärnor. Under 2020 års version av Cityindex läggs ett speciellt fokus på framtidens stadskärnor i spåren av coronapandemin.

 

Text från källa: Fastighetsägarna