Håll Eslöv Rent


Rent & snyggt med hållbarhetsfokus

Kan man kombinera att hålla stadskärnan ren genom att aktivera unga och samtidigt stötta den lokala handeln?

- Ja, om du frågar Eslövs Stadskärneförening.

Vi vill uppmärksamma en fantastisk insats där vi tillsammans gör nytta och skapar ett fint samarbete mellan stadskärnan, den lokala handeln och skola. Föreningen har fått bidrag genom Blixtstödet för projektidén ”Håll Eslöv Rent” där elever och förskolebarn i kommunen ska plocka skräp och bidra till ökad fokus på hållbarhet. Sparbanken Skåne har genom bankens ägarstiftelser möjlighet att investera stora delar av sitt tidigare överskott i projekt och framtidssatsningar i Skåne. Sparbanksstiftelsen Finn erbjöd Blixtstödet, ett ekonomiskt stöd för att ge kraft till initiativ som stärker gemenskap och underlättar för de som drabbas hårt i spåren av coronaviruset.

”Jag tycker att samverkan är fantastiskt kul och är stolt över den möjlighet som vi har fått. Vår förening har som mål att hålla Eslöv aktivt och attraktivt. När pandemin slog till kom idén om att aktivera vår framtid, det vill säga de unga och samtidigt gynna den lokala handeln”, säger Cecilia Reinholdsson, centrumledare i Eslöv.

”Det känns kul att vi så påtagligt hjälps åt i Eslövs kommun”, säger Peter Magnusson, rektor på Carl Engström-skolan. ”Hållbarhetsfokus är en del av skolans vision och det är givande att våra studerande så konkret får förståelse för hur viktig miljöfrågan är i närmiljön både i och utanför klassrummet.”

Eslövs Stadskärneförening och centrumledare Cecilia Reinholdsson är initiativtagare till projektet som bjöd in Carl Engströms gymnasiet och Ekebackens förskola som samarbetspartner och en del i projektet. Tillsammans har vi möjliggjort att 250 elever och unga kommer att involveras och plocka skräp den 20 oktober på geografiskt valda platser i park och grönområde. De kommer att arbeta i grupper och även utföra små roliga tävlingsinslag med hashtaggar. Genom sökt stöd fick vi godkänt 25 000 kr som är det belopp som går tillbaka till den lokala handeln i form av presentkort där bland annat ett träd kommer att inhandlas till förskolan som barnen kan följa i takt med att det växer.