Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2019


Det verksamma året har bestått av fina samarbeten, attraktiva aktiviteter och både avveckling och nyetableringar. Precis som i alla andra städer! Eslöv visade upp positiva siffror för Eslöv i  Cityindexmätningen. Vi fortsätter med arbetet att attrahera flera till Eslöv och för att upprätthålla den fina service och det trevliga bemötande som Eslöv erbjuder. 

 

Eslövs Stadskärneförening är en samverkansorganisation som har som mål att skapa ett aktivt och attraktivt Eslöv för invånare, besökare och kommersiella aktörer. Helt enkelt en vacker plats att vistas på. Föreningen utgör navet för vårt gemensamma och målinriktade arbete kring företeelser som berör stadsutveckling. Näringsliv, Fastighetsägarna och Eslövs kommun verkar som ett lag. Vi syftar till att stärka Eslöv genom att vara en gemensam plattform som verkar för stadens utveckling. Eslövs Stadskärneförening marknadsför och är drivande i utvecklingen av Eslövs centrum.

 

Storytelling

Stadskärneföreningen är en stad mitt i Skåne med ett starkt företagsklimat och en tillgänglig kollektivtrafik med både buss och tåg. Vi arbetar aktivt för ett brett utbud av handel, service, aktiviteter och kulturupplevelser för alla åldersgrupper. Stadskärneföreningen verkar för att stadens alla aktörer ska finna varandra och hjälpa varandra med glädje, engagemang och omtanke.

 

Vision 

Galleria utan tak Eslövs centrum är stadens vardagsrum, en plats för alla att mötas och umgås på. Tillsammans! Strategi Eslövs Stadskärneförening syftar till att stärka Eslövs centrum. För att uppnå syftets mål i de fördelade arbetsgrupperna så är målen kopplade till Eslövs Stadskärneförenings övergripande mål som i sin tur är synkade med den centrumutvecklingsplan som Eslövs Kommun har tagit fram.

 

Uppdrag

Eslövs Stadskärneförening har i uppdrag att vara en samverkanspart och inspiratör genom omvärldsbevakning och att skapa synergieffekter genom god samverkan mellan privata sektorn, näringsliv, kommun och fastighetsägare.

 

Eslövs Stadskärneförening arbetar mot att bli kvalificerade (Quality Marks) för att söka till årets stadskärna 2023. I det arbetet innefattar de mål som är uppsatta och kopplade till en handlingsplan där både Eslövs kommun, fastighetsägare, näringsliv bär ansvar.

 

 


 

Eslövs Stadskärneförening med centrumledare som operativ har arbetat med att stärka samverkan i staden mellan kommun, fastighetsägare och näringsliv. 

 • Alla hjärtansdag smyckades torget med ett blomsterhjärta. Fotograferades man i hjärtat och hashtaggade #gillaeslöv kunde man vinna en fantastisk bukett. 
 • Centrumledare tilldelades rollen som projektledare för damernas VM-fest och genomförde arbetet med de förutsättningar som fanns. Resultatet gav en väldigt positiv och fin medial uppmärksamhet.
 • Nyhetsbrev och frukostmöten arrangeras varje månad.
 • Kompetensutveckling har erbjudits medlemmarna i syfte att stärka handeln med inspiration om varuexponering, lagerhantering, försäljning, service, bemötande, affärsplan med mera. 
 • Centrumledare har inlett ett samarbete med Visit Mitt Skåne där syftet var samverkan mellan turism och handel utfördes under fyra träffar.
 • Utbildning i sociala medier har erbjudits till medlemsbutiker i Eslöv.
 • Eslövs Stadskärneförening har nätverkat och samverkat med andra städer kontinuerligt under hela året och deltagit på Svenska stadskärnors viktigaste årskonferens.
 • Arbetsgrupperna har kommit igång med fokusområde: utbud/etablering, marknadsföring/kommunikation, evenemang, tillgänglighet och öppettider. Tryggt och snyggt släpar efter pga att rätt personer i arbetsgruppen inte är tillsatt. 
 • Centrumledare har varit delaktig i utformningen av Stora Torg och deltagit i projektgruppen för ombyggnaden och då tillfört tankar ideer på ett konstruktivt vis med syfte att utveckla staden. Fastighetsägarna och näringsidkarna runt torget är viktiga parter som påverkas av ombyggnaden. Stadskärneföreningens funktion har varit och är att vara en brygga/relation mellan näringsliv, privata sektor och kommunen.
 • Stående veckomöte har initierats med plats på torget och start när ombyggnationen börjar. Mötets syfte är att informera och fånga upp utmaningar längs med byggtiden.
 • Swot-analys är utförd tillsammans med styrelsen och därefter är verksamhetsplanen planerad.
 • Omvärldsbevakning görs kontinuerligt dels via nätverket med Sveriges branschkollegor, media och via Handelstrender där nyheter släpps dagligen.
 • Centrumledare har tillsammans med Eslövs näringslivschef, professor i företagsekonomi, inriktn. marknadsföring Högskolan i Borås, Fil Dr, Docent Etnologi, Inst för Kulturvetenskaper, Gekås VD, Vingåkers VD deltagit i forskningsprojekt om handelsbeteende och identifierat och jämfört platserna Gekås, Vingåker och Eslöv. 
 • Stadskärneföreningen arbetar för tryggheten i staden och har genom dialog med kommun och Safe 0413 rondering i centrum mellan klockan 17.30-19.00 
 • Centrumledare medverkar i forumet “örat mot marken” varje vecka för att vara uppdaterad om tryggheten i Eslövs centrum.
 • Eslövs Stadskärneförening har arbetat med tillgänglighet och synkat handlarna med enhetliga öppettider, gemensamma kampanjer och digital synlighet. 
 • Marknadsföring och kommunikation: Centrumledare skrev två krönikor varje månad (fram till sommaren 2019) i Skånska Dagbladet och Lokaltidningen Mellanskåne med bra spridning i Skåne. Där man har lyft fram Eslöv och vad som är på gång men även lyft handelns diverse utmaningar. Detta har i sin tur spridits i sociala sammanhang som linkedin, facebook på ett positivt vis och satt Eslöv i rampljuset. Syftet har varit att nå ut med vad vi gör och samtidigt bygga relationer. Vilket har visat sig vara ett positivt och framgångsrikt sätt att skapa relationer och vinna förtroende.


Verksamhetsberttelse .pdf Verksamhetsberttelse