God Jul önskar styrelsen och centrumledare

God Jul önskar styrelsen och centrumledareStyrelse 

Näringslivets representanter:

Sevim Mehmet, Eslövs Bowling - tillförordnad styrelseordförande (2020)

Pernilla Svedberg, Specsavers - styrelseledamot (2020)

Selma Gatezic, Apotek Hjärtat - styrelseledamot (2021)

 

Eslövs kommuns representanter:

Eva Hallberg, kommundirektör - vice ordförande (2020)

Åsa Simonsson, tillväxtchef, tillväxtavdelningen - styrelseledamot (2020)

Dave Borg, förvaltningschef, miljö- och samhällsbyggnad - styrelseledamot (2021)

 

Fastighetsägarnas representanter:

Kristina Forslund, Eslövs bostads AB - styrelseledamot (2020)

Christer Nilsson, HSB Skåne - styrelseledamot (2020)

Fredrik Häglund, Häglunds fastigheter AB - styrelseledamot (2021)

 

Operativ och verkställande 

Cecilia Reinholdsson, Centrumledare