Ny ordförande


EXTRASTÄMMA 2019

Onsdagen den 20 november kl.18.30 

Dagordning

  • Föreningens vice ordförande Eva Hallberg hälsade alla välkomna
  • Val av mötessekreterare: Cecilia Reinholdsson
  • Val av person att justera protokollet: Lars Persson
  • Fastställande av dagordning: Ja
  • Fastställande av rösträknare: Christer Nilsson, 11 st
  • Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning: Ja
  • Fyllnadsval för ordförandepost: Valberedningen föreslår Sevim Mehmet. Stämman har beslutat att tillsätta Sevim Mehmet som ordförande fram till årsmötet 2020
  • Avtackning av ordförande: Då avgående ordföranden, David Dobak, inte hade möjlighet att närvara så kommer styrelsen vid ett senare tillfälle avtacka honom
  • Mötet avslutat

Styrelsen

 

Kontaktperson

Centrumledare, Cecilia Reinholdsson info@eslovsstad.se