Nu bygger vi om hjärtat av Eslöv

Nu bygger vi om hjärtat av EslövEn oas i staden

Stora torg ska bli ett grönt, levande och attraktivt torg – en oas i staden som rymmer vatten och grönska, på samma gång som det har plats för liv och rörelse. Genom ombyggnaden skapar vi ett levande torg, inte bara en plats som man passerar på väg någon annanstans.

  • Kejsarlunden med markfontän
  • Uteservering
  • Nya konstverket

Ett resultat av dialogen Idén till ombyggnaden föddes i dialogarbetet kring centrumutvecklingsplanen som kommunfullmäktige antog 2016. Här deltog 650 personer – företagare, fastighetsägare och medborgare.

  • Terrassen med uteserveringar
  • Torghandel och foodtrucks

Kofferthörnan

Ett av de tydligaste resultaten var att deltagarna efterlyste en ny funktion och form för stadens hjärta, Stora torg. De ville också ha ett lugnare och tryggare centrum med mer utrymme för fotgängare och cyklister.

Perennparketten med rinnande vatten

Stora torg är Eslövs naturliga hjärta och ska vara en plats för folkliv och möten mellan människor. Med torget i mitten ska stadskärnan fungera året runt och dygnets alla timmar. Därför bygger vi om torget nu.

Säkrare för oskyddade trafikanter Ombyggnaden av torget och gatorna omkring ska göra miljön säkrare för oskyddade trafikanter: gående, cyklister och bussresenärer. Därför behöver vi ta bort de platser för korttidsparkering som i dag finns kring torget. Även i fortsättningen blir det dock tillåtet att stanna till för att släppa av eller ta upp passagerare, och varuleverantörer får stanna till för att hämta eller lämna gods, paket och liknande. Det blir också fortsatt plats för bilister med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.


 


Vad händer med Stora torg?

Stora torg i Eslöv ska byggas om. Torget får ett helt nytt utseende med gult marktegel, rinnande vatten, grönska och nya mötesplatser. En donation från Sparbanksstiftelsen finansierar ett nytt konstverk på torget, och i samband med ombyggnaden förnyas även ledningar för vatten och avlopp, el, bredband, telefoni och fjärrvärme.

Var och när?

Ombyggnaden sker i två etapper:

1. Hela torget, inklusive Köpmansgatan och Stationsgränd samt Södergatan från Systembolaget till trafikljuset vid torget. Enligt tidplanen ska detta vara klart vid årsskiftet 2020/2021.

2. Västergatan/Östergatan, från Kanalgatan i väster till järnvägsviadukten i öster. Planeras vara klart 2021/2022.

Varför?

Ombyggnaden utgår från en omfattande medborgardialog. Målet är att

• skapa en mötesplats där människor träffas och trivs året om

• skapa en lugnare och tryggare trafikmiljö för fotgängare och cyklister

• modernisera ledningsnäten under mark

• bidra till att Eslöv fortsätter att vara en kommun där man vill bo, arbeta och handla.

Vad kostar det?

Budgeten för ombyggnaden i centrum är på totalt 60 miljoner kronor. Bara att lösa trafiksituationen i centrum skulle ha kostat halva den summan, även om vi inte byggt om själva torget.

Budgeten kan jämföras med exempelvis den nyinvigda Carl Engström-skolan som kostat 230 miljoner, eller den nya plattformen vid spår 2 på Eslövs station som kostat 27 miljoner. Vill man jämföra med vad olika former av kommunal service kostar, bör man slå ut investeringen i torget över de minst 30 år som det ska leva. Då blir det två miljoner kronor om året.

Hur påverkar det mig?

Vi bygger om för att skapa ett attraktivare centrum. Samtidigt är det ofrånkomligt att det blir lite stökigt under en period. Målsättningen är att ombyggnaden ska ske så smärtfritt som möjligt, och vi ber om tålamod under tiden.

Följ projektet

På storatorg.eslov.se finns nyheter, information, en ständigt uppdaterad tidplan och svar på de vanligaste frågorna om ombyggnaden. Mejla oss på storatorg@eslov.se om du vill veta mer eller har idéer om hur vi kan göra informationen om Stora torg-projektet ännu bättre. Eller ring projektets kommunikatör: 0730-41 38 09.