Det går bra för Eslöv

Det går bra för EslövI en rikstäckande kartläggning som mäter utvecklingen av alla Sveriges 104 stadskärnor visar det sig att Eslövs centrum går bättre än flertalet andra städer.

 

Stadskärnans roll förändras snabbt. Hur våra stadskärnor påverkas av hoten från externhandeln och e-handeln samt hur stadskärnan kommer att se ut i framtiden är återkommande frågor som diskuteras av såväl media och politiker som medborgare och företag. Vad är egentligen stadskärnan och hur ser utvecklingen ut i våra städer?  

Det pågår en strukturomvandling i Sveriges stadskärnor och trenden visar att försäljningen av sällanköpsvaror minskar, medan dagligvaror, restaurang- och hotellnäringen ökar tillsammans med mer upplevelsebaserad konsumtion. Då krävs det att stadens aktörer tar sitt ansvar och är aktiva tillsammans. Eslöv visar en positiv trend och har bra siffror och det är till stor del för att det finns ett stort engagemang från kommun, stadskärneförening, handlare och fastighetsägare att utveckla staden.

I Eslöv märks detta tydligt genom en ökad omsättning för hotell och restauranger med 6,7 procent jämfört med 2,1 procent bland övriga stadskärnor. Det märks också genom att försäljning av kläder minskade med 3,1 procent i Eslöv jämfört med 2,9 procent i övriga stadskärnor. Siffrorna demonterar ryktet om den fysiska butikens död eftersom vi ser att sällanköpshandel fortsätter att öka i centrala Eslöv jämfört med övriga medverkande stadskärnor. 

Tittar man på den totala omsättninen så ökade Eslöv med 3,3% i Eslövs centrum, vilket innebär att Eslöv tillhör de kommuner i Skåne där omsättningen ökade mest för andra året i rad. Totalt minskade omsättningen med 0,4% i det medverkande städerna. 

 

Cityindex är en ny rapport som HUI Research har tagit fram i samarbete med branschorganisationer, fastighetsägare, forskare, detaljister, konsulter och andra branschföreträdare. Syftet med samarbetet är att ge fastighetsägare, kommuner och organisationer ett kvalitativt beslutsunderlag som ska ligga till grund för stadsutveckling, dialoger och innovation.