Nu bygger vi om hjärtat i Eslövs stadskärna

Nu bygger vi om hjärtat i Eslövs stadskärna


Ombyggnaden av Stora torg i Eslöv kommer att förändra stadens hjärta. Byggstarten är planerad till november 2019.
Under sommaren 2019 har torget varit öppet för uteserveringar och evenemang som vanligt. När ombyggnaden sedan kommer igång räknas byggnationen ta cirka tio månader för de första delarna. Därefter ska även Östergatan/Västergatan byggas om.

Idén till ombyggnadsprojektet föddes i dialogarbetet kring den plan för centrumutveckling som kommunfullmäktige antog 2016. Dialogarbetet omfattade samtal med cirka 650 personer – företagare, fastighetsägare och medborgare. Ett av de tydligaste resultaten därifrån var att Eslövsborna inte bara ser Stora torg som stadens centrum, det är stadens hjärta.  

Sammanfattning från dialogarbete

Runt torget finns önskemål om stråk för caféer och uteserveringar och ett gaturum som ger torget en känsla av ”vardagsrum”. Det finns en hög efterfrågan på mer attraktiva butiker som kan förnya och bidra till en ytterligare mix i det lokala utbudet. Närodlat och lokala producenter förekommer ofta som värden som kan hjälpa till att stärka det lokala utbudet och profilera centrum. Det behöver också finnas saker som får de som rör sig i centrum att stanna upp. Saker som ger positiva upplevelser från platsen. Det kan handla om spännande butiksskyltning, events eller kreativa och lekfulla lösningar i det offentliga rummet.