Tillsammans kan vi bygga framtidens handel - Skånskan febHur ser vår handel ut i dag och hur mår den. Det är frågor som många av oss funderar över.

Handeln har alltid haft olika utmaningar och utvecklas ständigt i takt med att förutsättningarna förändras. Redan under tidigt 1800 tal hade vi handel i olika former och handel kommer vi alltid att ha kvar. Men till skillnad från tidigare så blir handeln mer tillgänglig och allt bredare och därmed tuffare att hinna utveckla, framförallt som mindre näringsidkare. Utmaningen är att hitta den modell som skapar lönsamhet i varje utvecklingsfas och inte tillåtas att fastna i ett så kallat ekorrhjul. Att se nyttan och möjligheterna i motgångarna, vilket inte är helt enkelt. Hur stor andel av konsumtionen som går till fysisk butik avgörs delvis av hur bra man är på att erbjuda tidsbesparingar, upplevelser och tillgänglighet.


Vad händer i handeln och varför sjunker handelsindex i några verksamheter och ökar i andra? Kan jag som kund påverka mitt köpbeteende och vad vill jag som kund ha? Är produkterna som jag möts av tillräckligt eftertraktade, finns de utbud som mitt shoppingbehov kräver? Vad är det för tjänster som jag vill ska finnas? Kundens åsikt är av stor vikt för en utvecklande stadskärna. En konstruktiv kommunikation med fokus på förbättringsåtgärder bidrar till en starkare “vi känsla” och en god kundupplevelse leder i sin tur vidare till en attraktivare stadskärna. Tillsammans kan vi bygga framtidens handel. Genom att ha en positiv syn och se möjligheter och förbättringsåtgärder istället för att inte göra någonting alls, är en god början!


Postordern kom in i våra hem i slutet av 1800 talet och man började beställa varor via postorder och få varorna hemskickade. Det är egentligen ett väldigt snarlikt köpmönster som påminner om dagens e-handel, där man sitter hemma och klickar hem sina varor. Hela 1900 talet medförde nyheter med kioskautomater, självbetjäning, implementering av kedjevaruhus, externhandel och köpcentrum. Handeln hade sina utmaningar men fortsatte att blomstra och nya aktörer etablerade sig i en växande fart. Digitaliseringen gjorde entré under 2000 talet och de senaste åren har de tagit en enorm fart med bland annat tjänster som underlättar för kunden och vi fick ännu en gång möta ett nytt köpmönster.


Upplevelser och mötesplatser är ett ökat behov. Jag läste alldeles nyligen i ett inlägg på fastighetsägarbloggen om att köpcentrum var på väg att utarmas. De köpcentrum som har ett stadsnära läge har bättre förutsättningar. Stadskärnor är en plats som erbjuder mycket mer än handel, som arbete, bostäder, upplevelser, kultur, mötesplatser och service. Gratis parkering som köpcentrum erbjuder lockar inte tillräckligt starkt för att det ska vara ett vinnande koncept.

Rätt bil på rätt plats är målet med införandet av parkeringsavgifter i Eslöv och är en del i utvecklingen. Införseln har väckt en del diskussioner. Här är jag övertygad om att man kan förenkla och förbättra för besökaren. Vi vill inte ha barriärer, det ska vara enkelt och smidigt att ta sig in till stadskärnan med så väl cykel, gående som med bil och buss. Nyckeln till framgång tror jag är att våga utvecklas och se vinningen i de möjligheter som dyker upp. Vare sig det är digitalisering eller annat som automatiskt tvingar oss till att bryta ett invant mönster.


Vi ses på stan!
Cecilia Reinholdsson
Centrumledare


Krönika Skånskan_feb Krönika Skånskan_feb